برای بستن ESC را بزنید

معماهای سخت

معمای قایق پارویی

2

معمای قایق پارویی در یک روز زیبای تابستانی در دریاچه بسیار زیبایی دراونتاریوی کانادا، آقای جانسون مشغول آزمایش کردن قایق بادی پارویی کوچکی بود که هفته گذشته با قیمت مناسب…

ادامه مطلب