برای بستن ESC را بزنید

مسابقه ترول سازی

16

   چی شده ؟  والا سایت ترول ایرانی ، در نظر داره که برای کاربراش یه مسابقه ی ترول سازی برگزار کنه ، که یه رقابت دوستانه ای بین کاربران سایت…

ادامه مطلب