برای بستن ESC را بزنید

ترول باحال

ترول پیاده رو!

13

منظور از لبه ی پیاده رو….اون کناره های پیاده رو بود که یکم بلند تر از پیاده رو بود و خیابون و پیاده رو رو جدا میکرد….لطفاا نظرم بزارین  …

ادامه مطلب