کاربران آنلاین

این لیست شامل تمام مشاهده کنندگان تالار گفتگو ترول ایرانی است.

 1. Robot: Google

 2. مهمان

 3. مهمان

 4. مهمان

 5. مهمان

 6. مهمان

 7. مهمان

 8. مهمان

 9. مهمان

 10. مهمان

 11. مهمان

 12. Robot: Bing

 13. مهمان

 14. Robot: Bing

 15. Robot: Google

 16. مهمان

 17. مهمان

 18. مهمان

 19. مهمان

 20. Robot: Bing