araderma امتیازات بدست آمده برای

 1. 100
  امتیاز: ‏Aug 12, 2020

  دو سال

  واقعا چه زود دو سال گذشت ! مرسی که تا الان همراه ما بودی 100 امتیاز گرفتی .

 2. 50
  امتیاز: ‏Aug 12, 2020

  یک سال

  یک سال در کنار ما بودی بابت قدردانی 50 امتیاز گرفتی

 3. 20
  امتیاز: ‏Aug 12, 2020

  امتیاز 6 ماه گذشت از عضویتت

  6 ماه به خوبی و خوشی پشت سر گذاشتیم 20 امتیاز گرفتی

 4. 15
  امتیاز: ‏Aug 12, 2020

  امتیاز 3 ماه عضویتت

  به دلیل 3 ماه گذشت از عضویتت 15 امتیاز گرفتی

 5. 10
  امتیاز: ‏Aug 12, 2020

  امتیاز 30 روز عضویتت

  به دلیل اینکه 1 ماه از عضویتت میگذره 10 امتیاز بهت اضافه شد

 6. 1
  امتیاز: ‏Aug 12, 2018

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.