برای بستن ESC را بزنید

چطوری رو اعصاب باشیم

آسانسور

1

آسانسور   وقتی در اسانسور بسته میشه با صدای بلند بگین :نترسین.. نگران نباشین ..لازم نیست خونواده هاتون رو خبر کنین چند لحظه دیگه در باز میشه.       وقتی…

ادامه مطلب