عکس گرفتن

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. اون موقع که قرار بود مارک پپسی بیاد روماه منم خواستم همین کارو کنم ولی وقتی یکم دقت کردم پشیمون شدم /he/

  2. واقعا.منم غروب چالدران و میخواستم بگیرم به هرکی نشون دادم اصلا خورشیدو نمیدید میگفت چه کوه قشنگی /pokerfc/

  3. تكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراررررررررررررررررررررررررررررررري بود /angry/ /fff/ /gdgir/ /shame/ /sad/ /wtf/

Sliding Sidebar