یعد از ساخت ترول

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

      1. نه منظورم این بود که اون موقعی که ایشون این عکسو میگرفت نام زیبای من اونجا میدرخشید /tnha/

  1. تر خدا عکسای دیگری هم بزار /why/ /why/ /why/ /why/ /angrdad/ /angrdad/ /angrdad/ /angrdad/ /cry/ /cry/ /cry/ /mashgh/ /mashgh/ /mashgh/

Sliding Sidebar