گشت امنیت اخلاقی

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. لولوه واسه خودش اين گشت ارشاد… /megus/
    بازيگر مملكت ديگه دستگير ميشه چي بگم آخه؟؟؟ /why/

  2. بابا همشون بیان برن به یه ورم فقط جز اینکه چشمشوندنبال ناموس مردم باشه کار دیگه ای بلد نیستن

  3. خوب پروفسور ها اگه گشت ارشاد نیان این دختر های عوضی رو از خیابون جمع کنن که ایران رکورد آمریکا تو فساد رو می زنه…
    چون مرد های ایرانی فوق العاده هوس باز هستن. /2khi/ /2khi/ /2khi/ /2khi/ /2khi/ /2khi/ /2khi/ /2khi/ /2khi/ /2khi/ /2khi/ /2khi/ /2khi/ /2khi/

Sliding Sidebar