کاملا واقعی!

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

     1. حالم عوش میشهههه
      حرف کروم باشههههه
      دلم میخوام هر موقعععع
      کزپروم مرورگرم باشهههه

    1. حالم عوش میشهههه
     حرف کروم باشههههه
     دلم میخوام هر موقعععع
     کزپروم مرورگرم باشهههه /yahya/

   1. کروم نباشه/دنیا به اخر میرسه….. رام دا م دیری ری دام …. شاعر:خودم! /yea/

     1. یکم موادب باش به نظرای دیگه هم احترام بزار…. /wtf/

 1. کروم بهترینه / مثل نقلو نبا ت شیرینه…. شا عر: خودم. /pchh/

 2. آقا هرکی میگه مروم بهتره شعر میگه فقط فایر فاکس /angtof/ /angtof/ /angtof/ /angtof/ /angtof/ /angtof/ /angtof/

 3. کروم و فایر فاکس بهتریییینَََن …//// بهتر ینن…/ لام دام ریری دام… /2khi/

Sliding Sidebar