چه نسبتی ؟

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

 1. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░▄▀▀▀░░░░░░░▀▄░░░░░░░
  ░░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░░░▀▄░░░░░░
  ░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░▄▀▀▄▀▄░░░░░
  ░░░░▄▀░░░░░░░░░░▄▀░░██▄▀▄░░░░
  ░░░▄▀░░▄▀▀▀▄░░░░█░░░▀▀░█▀▄░░░
  ░░░█░░█▄▄░░░█░░░▀▄░░░░░▐░█░░░
  ░░▐▌░░█▀▀░░▄▀░░░░░▀▄▄▄▄▀░░█░░
  ░░▐▌░░█░░░▄▀░░░░░░░░░░░░░░█░░
  ░░▐▌░░░▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌░
  ░░▐▌░░░░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▐▌░
  ░░▐▌░░░░░░░░░▄░░░░░█░░░░░░▐▌░
  ░░░█░░░░░░░░░▀█▄░░▄█░░░░░░▐▌░
  ░░░▐▌░░░░░░░░░░▀▀▀▀░░░░░░░▐▌░
  ░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░
  ░░░░▐▌▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌░░
  ░░░░░█░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Sliding Sidebar