نیمرو

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

 1. مامان که سهله باباهه هم هرروز میگه خانم خیلی وقته نیمرو بهمون ندادیاااااااااااااااا
  قیافه ما بهتر از /fuuu/ نمیشه

  1. ما وضعمون بدتره دستشویی نمیریم گرسنمون نشه…هنوز غذای پارسال تو رودمه /troll/ /troll/

 2. اميد من ساعن ٦ زنگ ميزنم ! مي خوام باهات حرف بزنم خواهش ميكنم!! /okay/ 🙁 :(( :-l /tnha/

    1. موصی ععععععععععععععععععععععاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییی بود /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/

 3. /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/

 4. نعععععععععععععع /dothis/ /dothis/ /dothis/ /dothis/ /dothis/ /dothis/ /dothis/ /dothis/ /dothis/ /dothis/ /dothis/ /dothis/ /dothis/ /dothis/

 5. مامان ما که بجز کشک بادمجون چیز دیگه ای توی لیست خوراکی هاش به ندرت پیدا میشه (هر هفته ص بار خوراک مخصوصو سرآشپز مامان (کشک بادمجون))

Sliding Sidebar