نداشتن امنیت به معنی واقعی

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

    1. آقا سیاوش ادمین شدی دیگه نظر نمیدی.مارو تحویل نمیگیری /tnha/ نه شوخی کردم دمتون گرم.من دیگه وقت ندارم سایت دیگه برم /yahya/

        1. ئه.من این همه نظر دادم.بعد این همه نظر باید مارو اینجوری ضایع کنی؟ /he/ خب زودتر میگفتی /why/

Sliding Sidebar