میز قهوه خوری با طرحی جالب

 

 

labyrinthtable05

labyrinthtable03

labyrinthtable02

labyrinthtable06

 

labyrinthtable04

ارسالی : Arash

این میز پذیرایی با ایده ای فوق العاده ایجاد شده است. چنانچه در هنگام
پذیرایی ، حوصله میهمانان سر برود میتوانند با استفاده از دستگیره های زیر میز ( آهن ربا )نقل مکان و کنترل کرد
و این پرپیچ و خم ها را حل کنند. طراح این میز Benjamin Nordsmark است.