مژده به جوانان بیکار

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

   1. چــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟

    به تو چه دارم ک.نمو میخارونوم
    قرمساق.!!!!؟؟؟؟

    /bozrgvar/ /bozrgvar/ /bozrgvar/ /angtof/ /angtof/ /angtof/

     1. خودتو زیاد ناراحت نکن خوددرگیری مزمن داره /yahya/

  1. ای بابا اینو ببرید یه برنامه تلویزیونی سوتی بگیره
   استعداد داره /wtf/

 1. خخخخخخخخخخخخخخخ عالی بوددددد /yahya/ /sasy/ /exic/ /exic/ /he/ /happy/

 2. واییییییییییییییییی با عن یکسان شدنش تو حلقت! =)) =)) =)) =)) /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /happy/ /happy/ /happy/ /happy/ /happy/ /angtof/ /angtof/ /angtof/ /angtof/

    1. داری مسخره میکنی نههههه؟؟؟!!جدی میگی یعنی اگه نمیگفتی فکرکردن در موردش خیلی سخت بود /shame/

   1. حالا ما یه گهی خوردیم همه مسخرمون کردم غلط کردیم باوو توروخدا ولم کنید /shame/

Sliding Sidebar