من و بابام

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

    1. /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/

  1. =)) وااااااااااااااااااااااااااای خدایا این خوشی رو از ما نگیر…. =))
    ای ول /good/

  2. هههههههههههههههههههههه =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) /lol/ /lol/ :O :-l :-j :-j :-j :-j :-j :-j :-j :-j

  3. چه با حال بابا هرو ضايع كرد اگه من اين شكلي ميگفتم بابام ج…. ميداد!!! /troll/ /pof/ /good/

  4. من اینجور وقتا سعی میکن مدرک کنم بابامو ب خصوص وقتایی ک میزنه اخبار ولی خودش میره میذاره ب کنترلم نزدیک شیم بابای منطقیه داریم؟ /sad/ /shame/

Sliding Sidebar