معجزه ماشین اصلاح

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

 1. خوب بود

  مرسی ..

  نه بابا بجه ها امید از این خیلی زشت تره !

  این پیش امید ملکه زیبایی !!!

  من نوسترا داموسم پیش بینی میکنم

  امبد اینحوریه /gdgir/

  =)) =)) =)) =)) =))

    1. آخ جوون.چشم درد گرفته بوديم ديگه.ولي چون مثل اميد بي ادب نبوديم چيزي نگفتيم گلم /troll/ /gol/

 2. /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/

 3. این ترول بود یا تبلیغ آرایشگاه؟ /fek/ /dothis/ /pof/ /gdgir/ /why/ /yea/ /shame/ /think/ /ste/

Sliding Sidebar