ماکارونی

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. اهههه /why/
    چرا همه /why/ رولای اینو و اون بر میدارن می گن واشه خودمه خوبه خودتون ترول بسازید یکی دیگه بیاد بگه واسه منه
    اینم عین اون یکی ترول سال پیش دیدم

  2. بچه ها به خدا اینو خودم درست کردم.دروغ که ندارم بگم.
    این یه جک توی یه سایته.منم دیدم قشنگه باهاش ترول درست کردم /okay/

  3. شما دیگه شورشو در اوردین . هرچی تو جملک جک می خونین میارید اینجا با هاش ترول های تکراری و بیمزه درست می کنید

Sliding Sidebar