فتوشاپ کصافط…

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

    1. ببخشید اینو میگم
      اگه الان این سایت رو یه جامعه ی کوچیک فرض کنیم وادمین رو رهبر اون جامعه و کاربرا رو مردم.پس به هممون داره ثابت میشه که یه سری از ایرانیا واقعا بی ظرفیتن.تا یه ذره ازادی بهشون داده میشه هرکاری که دوست دارن میکنن وهرحرف زشتی که خواستن میزنن نمونشم دارین میبینین والبته چندجای دیگه هم هست.تو رو خدا درنبود ادمین سوءاستفاده نکنین /dothis/ /why/
      ممنون

Sliding Sidebar