طنز مثلا الکی … 2

fu6847
آقا این جوک چیه جدیدا مد شده الکی مثلا ؟
دنیا داره به کجا میره شما به کجا ؟
.
.
.
.
الکی مثلا من نگران شماهام !

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

هی زندگی خستم خیلی
.
.
.
.
.
الکی مثلا من عاشق شدم

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

امشب ساعت ۶ رفتم خونه همین که وارد اتاق شدم بابام یهو با جفت پا اومد تو شکمم از هوش رفتم؛ به هوش که اومدم میگم چرا آخه همچین میکنین؟!؟!

.
.
.
میگه الکی مثلا شب دیر اومدی خونه…

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

امروز شیش ساعت فیزیک خوندم

.
.
.
.
الکی مثلا منم خرخونم

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

صبح که پا میشم از شیر و آب پرتقال و چاییم نمیگذرم

.
.
.
.
.
الکی مثلا ما ثروتمندیم

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

من عاشق شدم
الکیو کوووفت الکیو درد خیلی هم راسته
با همه چی شوخی با عشقه منم شوخی؟!؟!؟!
.
.
.
.
الکی مثلا من خیلی تو عشقم جدی ام!

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﭘﺮﺭﺭﻭ ﺷﺪﻧﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ….
… ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ دخترﻩ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﯾﻬﻮ
ﺩﺳﺘﻤﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻢ …
ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﯾﻢ !!!!!!!!!!!

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

این پاشنه در چرا کنده شده؟!
.
.
.
.
الکی مثلن من خواستگار زیاد دارم

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

راستی نتیجه اون تحقیقاتی که درباره ماهیت در هم تنیدگی کوانتوم داشتیم چی شد؟
.
.
.
الکی مثلن اینجا محیط علمیه، هممونم الاف نیستیم!!!

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

میخوام در جواب به اون دوست عزیزی که گفته بود باید به جای مرسی بگی ممنون
بگم که ممنون خودش یه کلمه ی عربیه و درستش اینه که بگیم سپاس
.
.
.
.
الکی مثلا من برای زبان فارسی میمیرم!

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

ﺑﯿﺎﺭ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ، ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﺶ ﺧﻨﮏ ﺑﺎﺷﻪ !

.
.
.
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ‌ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺻﺒﺤﺎﻧﻣﻮ ﺗﻮ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻍ

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

وایییی چه بو قورمه سبزى اى میدم….

چقدم قرمه سبزى اى که پختم خوشمزه شده بودددد….
الکی مثلا من زن زندگیم…

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

ولم کنــــــــید میخوام درس بخوووووونم

الکی مثلاً دارن به زور منو شوهر میدن!

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

نیستی و من

هر روز
تو را
به تصویر میکشم
با هر لباسی
با هر حالتی. ..
هر جور که دلم بخواهد
امروز تو را
یک پارچه آقا
با لبخندی عاشقآنه نقاشی کردم
چه زیبا شدی امروز ،عزیزدلم
الکی.مثلا.من.نقاشی.ام.عالیه.

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

تنها تو کوچه نمیام !

.
.
.
الکی مثلا من خوشکلتر از پریام

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

الکیه،الکیه

الکی مثلا من دارم الک میفروشم شما بگید چنده
اینو دیگه نشنیده بودیناااا

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

من زبون همه دخترا رو میفهمم

.
.
.
..
الکی مثلا من زبان فرشته ها را بلدم
.
.
.
دخترها یکی یکی بوسم کنید لدفن!

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

امروز رفتم سوپرمارکت یک دونه بسته چیپس برداشتم رفتم بیرون

فروشنده پشت سرم داد زد کجااااااا
گفتم : الکی پولشو دادم
گفت بیا جلو، منم رفتم جلو
یک سیلی محکم زد تو گوشم
گفتم : چرا میزنی !؟
گفت : الکی مثلا بقیه پولتو دادم

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

دوستانی که مازراتی دارن مراقب فیلترهای روغن تقلبی عربی باشن فقط اصلی استفاده کنید.
لطفأ اطلاع رسانی کنید تا دوستان دیگه ام مثل بنده متحمل ضرر نشن
.
.
.
الکی …مثلا منم مازاراتی دارم…

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

چقد لباس عروس بهم میاد!
.
.
.
.
.
الکی مثلا بختم باز شده

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

تو خیابون داشتم لایی کشی میکردم یهو از پشتم شنیدم پژو کنار بایست راننده بزن کنار
منم با ترس و لرز زدم بغل…
دیدم وانتیه لوس از کنارم رد شده تو بلندگو میگه:
.
.
.
.
الکی مثلا من پلیس نا محسوسم

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

دلتون بسوزه اینجا داره برف میاد
.
.
.
الکی مثلا من خارج از کشور زندگی میکنم

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

اینقد این جکای الکی مثلن رو باب کردین
صبح دوس دخترمو تو کافی شاپ با پسر دیدم…
.
.
.
.
الاغ برگشته میگه الکی مصلن من دارم بهت خیانت میکنم..!

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

خانومه زایمان میکنه سه قلو به دنیا میاره دکتر اولی رو میزنه پشتش گریه میکنه میده پرستار دومیرو میزنه گریه میکنه میده پرستار سومیرو هرچی میرنه گریه نمیکنه بعد از چند دقیقه بچه سومی میگه
.
.
.
.
الکی مثلا من ملده به دنیا اومدم

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

سخت است، زندگی در دنیایی که جهل مقدس است
.
.
.
الکی مثلن من فیلسوف روشن فکرم!!!

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

اگر دیدی تو را کردم فرامووووش / بدون رفتم حموم موندم زیر دوش
.
.
.
.
الکی مثلا من شاعرم

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

تو کافی شاپ خوش و خرم با دوست دخترم نشسته بودیم
یهویی یه دختره اومد سمتم و گفت :
خیلی بی معرفتی بعد سه سال زندگی حالا دوست دختر داری؟ پست فطرت نامرد….
دوست دخترم که با گریه رفت…
دختره اومد گفت :
الکی مثلا ما زن و شوهریم
منم نگاش کردم تا میخورد زدمش گفتم :
الکی مثلا شوهرت دست بزن داره

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

من یاد گرفتم ببخشم نه به خاطر اینکه ثروت زیادی دارم نه . . .
بخاطر اینکه احساس نداشتن رو درک میکنم . . .
.
.
.
.
الکی مثلا من پولدارم

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

خنــدیـدنـامـون ..
دلســوزیـامــون ..
محبــت هـامــون ..
جــوک هـامـون ..
حتـــی هـــوای زمستــون امسـالـمون !!!
زمستــون میــاد ولــی ســرمـا نمیـاد …
بــاد میــاد ولـی ابــری نمیــاد … ابــر میــاد ولـی بـارون نمیــاد …
ابــر دلــش میخــواد بتــرکـه از بـی بـارونــی ولــی نمیــونـه !!!!!!
.
.
.
.
.
بلـــه ! هــوا هــم دچــار ” الکــی مثــلا ” هـای مـا آدمــا شــده …

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

فقط باید خودت باشی حتی اگر غلط باشی
.
.
.
.
.
الکی مثلا من استاد فلسفه ام

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

هی ببین
اگه مهم بودی ، زیرت خط میکشیدم ، نه دورت…
.
.
.
.
الکی مثلاً من شاخم !!

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

امروز بابام گفت پسرم بیا میخوام در مورد یه مساله باهات مشورت کنم
منم خیلی جدی گفتم جانم پدر
.
.
.
گفت : هیچی الکی مثلا تو هم آدمی

 

. . . . . . طنز مثلا الکی . . . . . .

 

 

ارسالی : آریا

برای امتیاز دادن کلیک کنید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد رای: 0

دانلود 15 قسمت سریال مانکن با تخفیف ویژه