ضد حال استاد

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. ای بابا تو … به هیکل این سایت بسه دیگه آدم …
   سانسور کردم مگر نه مینوشتم
   بسه
   فهمیدی با نمک

  1. هیچی عزیزم یه درسیه راجع به تنظیم مواد غذایی خانواده و چگونه با خانواده ی خود در تعامل باشیم
   اره پسرم… یا دخترم
   /troll/

Sliding Sidebar