شهر سنگی

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

    1. یه اعتراف بدبختانه :من متولد380 اردیبهشتیم…. /yahya/ …من رو که به جمعتون می پذیرید…به قران…لوس وز ننر نیستم…همه چیزم سرم میشه..9 /pokerfc/

          1. فقط میخواستم سکته کنین…شوخی کردم..باو…. /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ …….7…من 77 تیم…داداش

  1. یکم مصنوعی بود…..بش نمیومد واقعا توضیحات حقیقت داشته باشن……. /fek/

Sliding Sidebar