شادمهر و یگانه

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

 1. اول /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/

 2. کارای یگانه خوبه من خودم دوست دارم ولی این آلبوم جدید شادمهرم همچین تعریفی ام نیست صدای شادمهر تغییر کرده اون زیبایی قبل رو نداره دیگه /sad/

 3. /yea/
  KING OF FEELING
  MAJID KHARATHA
  البته شادمهر خواننده خوبیه ولی امکانات ایران کجا و امکانات آمریکا کجا
  اینجا مجوز رو به زور میدن چبرسه …

 4. یه بار دیگه محسن یگانه که بهترین خواننده ی ایرانرو مسخره می کنی تو نمی دونی موسیقی چیه بعد میای محسن یگانرو مسخره می کنی میدونی اون چه هنر مندیه باشه تو با مزه ای همه خندیدن اینطوری شعن خودت میاد پایین گند زدی:( /angry/ /angry/ /angry/ /angry/ /angry/ /angry/ /angry/ /2khj/ /2khj/ /2khj/ /2khj/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /fuuu/ /fuuu/ /fuuu/ /fuuu/ /fuuu/ /fuuu/ /fuuu/ /sad/ /sad/ /sad/ /sad/ /sad/ /sad/ /yea/ /yea/ /yea/ /yea/ /yea/ /yea/

Sliding Sidebar