زارت

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

 1. تکراری!
  این ترول مال اون موقع هایی هستش که تازه سایت راه افتاده بود! /unhappy/

 2. خیلی بی ادبانه بود. خوشم نیومد.نمیدونم چرا ادمین این ترولای زشت رو تایید میکنه. :-/ /think/

 3. قربون لایک ها و کامنت های دوستان /gol/
  دلیل قرمز بودن گوز پدر گیج کردن کاربران گرامی می باشد!
  با تشکر /yahya/
  اونم دختره نه پسر /troll/

 4. /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /he/ /he/ /he/ /he/ /he/ /he/ /he/ /he/ /he/ /he/ /he/ /soot/

 5. /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /sasy/ /troll/ /troll/

Sliding Sidebar