روستایی بی خورشید

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. دمش گرم ایول!
    ولی کمبود نور خورشید افسردگی میاره این روستا مردمش چی میکشنا…

Sliding Sidebar