دخترها

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. من که تب مرگ میگیره منو بهم میگن ضرف بشور.حاضرم کل خونرو تمیز کنم.ظرف نشورم /pokerfc/

  2. من حاضرم کل خونرو تمیز کنم ولی ظرف نشورم.هر چند خیچ کس بهم نمیگه ضرف بشور /good/

  3. من كه ميشورم تازه اونم بدون دستكش اولاش حالم بد ميشد ولي الان ديگه اوكيم!!! :d /yea/ /good/

    1. خوشا به حالت مامان من نميزاره غذا درس كنم چون ميدونه ميسوزونم غذارو! :d

    2. پسرای کاری کم پیدا میشن…من از گردگیری متنفرم و دستم به مایع ظرف شویی حساسیت داره …ولی تا وقتی که دستکش هست مامانم غم نداره /okay/

  4. اصلا توجه نکرده بودم که این نوشته ها مال یکی دو ماه پیشه… /pokerfc/ با کی دارم نظر میدم ؟! /shame/

Sliding Sidebar