خیانت

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. اه همه دخترا همینن باو بعد یه مدت نیزنن تو خاکی حال ادمم بهم میزنن وقتی ولشون میکنی میگن خیانت کاری /why/ /why/ /why/ /why/
    اصن یه وضی

  2. چرا اینقدر ترول ضد دختر دختر می سازید. 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕

    1. کجا؟؟؟بیچاره این جعفر همش فن جدید می خوره!پسر ها بیچاره ترن. /angrdad/

Sliding Sidebar