خواستگاری…

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

   1. عزیزم پایین کامنت دادم بخون بعد اینجوری بگو!!! :O :O :O
    نخیر چون خوب بود لایک کردم /pof/ /pof/ /pof/

 1. هر کی بعد از من چیزی بنویسه …………………
  /he/ /he/

  ( سازمان جلوگیری از تبدیل سایت کصافط به چت روم )

 2. استاد ترول برگشت…

  یعنی ایول داری با این ترولت حرف نداشت
  =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
  پوکیدم از خنده
  =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
  /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/
  /he/ /he/ /he/ /he/ /he/ /he/ /he/
  /lol/ /lol/ /lol/ /lol/ /lol/ /lol/ /lol/

  1. خواهش میکنم یکیم هس اسمش طوطی هست اونم برو بخون حال کن از خنده :d :d :d :d /he/ /he/ /exic/ /exic/ /good/ /good/

Sliding Sidebar