خواب دیدن

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. مگه فحش داده به اهل بیت ؟؟؟
    بابا بیخیال این افراط گراییارو مسخره ها
    حالمو بهم میزنین.

  2. مگه چیز بدی به اهل بیت گفت که دور برداشتی داداش؟؟ زندگی روزمره مردمو توصیف می کنه! /no/ /no/ /no/ /gdgir/ /gdgir/ /gdgir/

Sliding Sidebar