خاطرات دبیرستان

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

 1. من یه بار با خنده گفتم اومدم ثواب کنم کباب شدم قبلا کمربندش باز بود خندیدیم گفت نامردا بگین دفعه بعد گفتیم آقا زیپت بازه …………… به داستان رفتیم /exic/

 2. ما معلممون شرتش 10-15 سانت از شلوارش بیرون بود و اومده بود رو لباسش و احمق هم نفهمیده بود!! /troll/ /troll/ /troll/
  شرتش قرمز بود با دایر های رنگی (مایو بود البته)…به قرآن! /troll/

 3. /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ استاده به فنا رفت /he/ /he/

 4. /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/
  /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/
  /exic/ /exic/ /exic/ /exic/
  /exic/ /exic/ /exic/
  /exic/ /exic/
  /exic/
  /exic/ /exic/
  /exic/ /exic/ /exic/
  /exic/ /exic/ /exic/ /exic/
  /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/
  /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/

 5. هه.. :d
  واقعا یعنی انقد اولاخن که نمیفهمن مـآ بیخودی که انقد توجه نمیکنم !کارای مهم تری مثه نامه دادن و اس بازی داریم خووو /yea/
  بفهمین دیگه اگه توجه میکنیم واس چیه /troll/

 6. /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /pof/ /tjb/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ =)) =)) =)) /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/ /troll/

Sliding Sidebar