حرکت پارکور

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. تو خورشیدی ولی غروب نداری
   آهای فرهاد مجیدی
   تو دریایی ولی ساحل نداری
   آهای فرهاد مجیدی
   تو بهترین شماره هفت آسیایی
   آهای فرهاد مجیدی
   تو سوراخ کن همه‌ی لنگیایی
   آهای فرهاد مجیدی
   تو بهترین بازیکن فوتبال مایی
   آهای فرهاد مجیدی

  2. ویرانه نه آن است که جمشید بنا ساخت
   ویرانه نه آن است که فـــــرهــــاد فرو ریخت
   ویرانه دل ماست که با بوسه فـــــرهــــاد
   صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت

 1. آفرین عالی بود منم دیروز بک زدم جلو چند نفر اومدم که رول بکش کنم گو… شدم /exic/ /kho/ /spd/

Sliding Sidebar