جعبه شبیه سازی آب و هوا

 

ویدیو ها از youtube

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Euw6ebwXlMI

 

 

weatherbox03

weatherbox05

weatherbox02

weatherbox04

 

جعبه شبیه سازی آب و هوا طراحی از Kawamoto Ken

جعبه آب و هوا می تواند شرایط آب و هوایی در فضای باز در اتاق ……. بارش باران ، ابرها، رعد و برق نشان می دهد.

ارسالی : Nima