تکامل مدرسه

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ بابا یکی برو تو Setting این تاریخشو یه سال بیاره جلوتر. /troll/ /troll/ /troll/

  2. پدرسگا بمون میگفتن موهاتو جوری باشه که وقتی دست میکشید از انگشتتون کوتاهتر باشه. /fuuu/ /fuuu/ /fuuu/ /fuuu/ /fuuu/ /fuuu/

        1. یکی دوماه دیگه باید برم سر بدبختیم دیگه نمیتونم تا این موقع بیدار بمونم…ماه رمضون هم که هست تا ظهر میگیرم میخوابم کمتر گرسنگی می کشم. /troll/ /troll/

Sliding Sidebar