تـــــــرول فیلسوف

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

   1. +:جالب و خنده دار،ترکیب دو سبک مختلف برای جذابیت
    -:فونت بد و ناخوانا و احتاج به بزرگ کردن ترول
    امتیاز کلی:
    /megus/ /exic/ /exic/ /exic/ /exic/
    4 از 5
    (ستاد امتیاز دهی به ترول ها) /exic/

 1. /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /ste/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/

 2. بیخود بود /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ /sad/ /sad/ /tjb/ /gdgir/ /gdgir/ /gdgir/ /gdgir/ /okay/ /megus/ /megus/ /tnha/ /lol/ /angry/ /angry/ /angry/ /angry/

Sliding Sidebar