تصویر بردار دیوص

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. کیا دیس لایک دادن /okay/
   ولی نوش جونت /boos/
   خب بد بخت گشنس بوده /troll/ /troll/

    1. قانون جنگل::
     بخور تا خورده نشی 😐
     /sad/ /ohgod/
     اما اون تصویر برداره هم خلی لجن و پف.وس بوده و باید ایم ادمارو انداخت تو تو اتشفشانای ایسلند /unhappy/ X-( X-( X-(

     1. بابا عکسه تکذیب شده
      عکس اصلی و کامل نشون میدهکه فیلم بردار میره کمک
      این اولش تو فیسبوک پخش شدهبود بعدش عکس کاملشو نشون دادن

 1. این تصویر خیلی وخت پیش تکذیب شده
  عکس بعدی نشون میده که فیلم برداره میره کمک اون بچه
  اینا فقط اولشو نشون دادن /sad/

Sliding Sidebar