ترول کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. یعنی چی؟؟ /sad/
    نه لایک نه دیس لایک…
    لایک نداره چون جالب نبود دیس نداره چون زحمت کشیده /boos/

  2. ما چیکار کنیم تو نمیتونی ترول بسازییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ /unhappy/

  3. agha lotfan begin vaghti troll ro sakhti bad bayad chi ro bezanim ta troll ro hame bebinan /why/ /why/ /why/ /why/ /why/ /why/ /why/ /why/ /why/ /why/ /why/ /why/ /why/ /why/

Sliding Sidebar