ترول متحرک معلم

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

     1. /pokerfc/ p /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ /pokerfc/ okerfc/

 1. بیخیال مهرشاد عشق است اون enrique که عکس تو هست ولی به نظر من اول michael jackson بعد enrique iglesias

     1. بی مزه من جدی گفتم یکی رو بگو که هم از لحاظ رقص هم از لحاظ خوندن سرتر باشه برو یک moon walk رفتنشو ببین (دنده عقب مخصوصش) پشمات میریزه اونوقت با این دخترک مقایسش میکنی /yahya/

 2. مهرشاد تو که مخالف اول دوم کردنی اونجا هم گفتی تو هم حالا اینقدر اینکارو بکن تا دوباره این کار مد بشده واقعا آب قطعه /angrdad/

Sliding Sidebar