ترول خودکشی

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

   1. بن میخوای؟
    با نقطه درست حرف بزن /yea/
    هرگونه توهینی به شخص شخیصش پذیرفته نیست /yea/

 1. ها ها ها دیسلایک و لایک هردو 27 هستن به دست منه که این ترول رو پر ترفدار کنم یا نه /yea/
  راستی دیس لایک

Sliding Sidebar