بهترین کار

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. اول شدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /pof/ /pof/ /pchh/ /pchh/ /pchh/ /he/ /he/ /2khi/ /2khi/ /2khi/ /exic/ /exic/ /exic/ /nini/ /nini/ /nini/ :d :d :d ;)) ;)) ;)) ;))

    1. به درکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2. اگه اون اول ترول رو نگاه کنی نوشته دیگه.برا همه خواننده ها نمیگه که برا بعضی که یهو حوصلشون سر میره یا از بی پولی اهنگ میخونن! /sh/ /sh/ /sh/ راحته دیگه ک یک روزه 40 تا خواننده اهنگ بیرون میدن. /troll/

Sliding Sidebar