امبولانس

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

    1. من این دختر جند*ه هارو از کنار خیابون با ماشین سوار میکردم وقتی تو ماشین بودن از آدم پول میگرفتن وقتی پیاده میشدن با ماشین له شون میکردم پولمو پس میگرفتم /yahya/

  1. آتش نشانیش اینقد میخورد به در و دیوار که آتیش میگرفت دوباره یکی دیگه میومد آتیشو خاموش میکرد… /yahya/ و این داستان ادامه دارد /he/

Sliding Sidebar