اشپزی روز

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

    1. این امرل از ک.ر یابوی اروپایی تا شنبلیله دارقوزاباد قاطی غذاش میکنه انتظار داره ما هم درست کنیم

        1. دماغشو باهاش پاک میکنه بعد میره باهاش چاقو تمیز میکنه بعد ظرفشو تمیز میکنه

    1. از چه ترولایی هم استفاده کردی /he/ اونی که جای آشپزنه گذاشتی تورله گ..ییدنه /megus/

  1. خیلی مسخره و چرت بود حالم به هم خورد /hogh/ /hogh/ /hogh/ /hogh/ X-( X-( X-( X-( /gdgir/ /gdgir/ /gdgir/ /gdgir/ /gdgir/ من نمیدونم کسی با تفنگ بالا سرتون وایساده بهتون میگه ترول بسازین خوب مگه مجبورین وقتیاستعدادش رو ندارین ها؟ /angry/ /angry/ /angry/ /angry/ /gdgir/ /gdgir/ /gdgir/ /gdgir/

Sliding Sidebar