ارّه و ناشنوا

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

 1. پرابلم؟!؟! /troll/ چه عجب يكي از دست اين اره نجات پيدا كرد! /yahya/ /wtf/

  1. اگه یادت باشه بزرگوارم با ریدن از دست اره نجات پیدا کرد /bozrgvar/

    1. چی؟؟؟؟؟؟؟؟استثنا؟؟؟دوشوارییییی؟تو آن را به من نشان بده اول،تو استثنا را به من نشان بده /kho/ /kho/ /amo/ /amo/ /amo/

     1. خخخخخخخخخ!!!! بزرگوار كه جاي خود داره هر كي باهاش شوخي كنه بهش فن ميزنه!!! /he/ /bozrgvar/ مخصوصا اين يحيا دست به فن خوردنش خعلي خوبه! /yahya/ /wtf/

 2. وقتی کره چطور وقتی باهاش حرف میزنه میگه نمیتوانم یارو هم اسه ها /wtf/

Sliding Sidebar