آیینه عبرت…

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. بزرگوار که بی ناموس نیست که زنشو بزنه! /bozrgvar/
    باید جعفرو سیکتیر میکرد! /yahya/

  2. ترول غیراخلاقی بود!!!!
    ادمین از تو بعیده چنین ترولای ضد فرهنگی تایید کنی!!!!

  3. من مطمعنم که این خرای که دیسلایک میدم 3 نفرن چو هیچیک از ترولا کمتراز سه تا خورده /tjb/ /spd/ /spri/

  4. /bozrgvar/ /angtof/ /bozrgvar/ /angtof/ /bozrgvar/ /angtof/ /bozrgvar/ /angtof/ /bozrgvar/ /angtof/ /bozrgvar/ /angtof/ /bozrgvar/ /angtof/ /bozrgvar/

Sliding Sidebar