آتشفشان با شعله آبی

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. البته بنفش بود نه ابی! ولی اینجور اتشها بخاطر یونزه کردن هوای اطرافشون معمولا دیگه اتش پلاسما به حساب میاد 🙂

  2. /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/ /tjb/

Sliding Sidebar