نتایج نظرسنجی: به نظر تون ادمین به کاربرا درجه بده

کاربرانی که به 'آره خیلی باحاله' رای داده اند