امتیازات

 1. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 2. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 10

  امتیاز برای 50 پست ارسالی

  آفرین به دلیل فعالیت خوبت 50 پستی که ارسال کردی 10 امتیاز بهت اضافه شد

 7. 10

  امتیاز 30 روز عضویتت

  به دلیل اینکه 1 ماه از عضویتت میگذره 10 امتیاز بهت اضافه شد

 8. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 9. 15

  امتیاز 3 ماه عضویتت

  به دلیل 3 ماه گذشت از عضویتت 15 امتیاز گرفتی

 10. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 11. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 12. 20

  امتیاز 1000 پست

  آفرین به دلیل فعالیت خوبت و 1000 پستی که ارسال کردی 20 امتیاز بهت اضافه شد

 13. 20

  امتیاز 6 ماه گذشت از عضویتت

  6 ماه به خوبی و خوشی پشت سر گذاشتیم 20 امتیاز گرفتی

 14. 20

  3000 پست

  آفرین به دلیل فعالیت خوبت و 3000 پستی که ارسال کردی 20 امتیاز بهت اضافه شد

 15. 20

  4000 پست زدی

  ماشالله 4000 پست !! 20 امتیاز نوش جونت

 16. 25

  امتیاز 2000 پست

  آفرین به دلیل فعالیت خوبت و 2000 پستی که ارسال کردی 25 امتیاز بهت اضافه شد

 17. 25

  تولدت مبارک

  برای تولدت 25 امتیاز بهت اضافه شد

 18. 25

  کاربر محبوب

  میدونی کاربر محبوبی هستی ؟ 25 امتیاز اضافه شد

 19. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 20. 30

  5000 پست زدی

  آفرین به دلیل فعالیت خوبت و 5000 پستی که ارسال کردی 30 امتیاز بهت اضافه شد

 21. 33

  6000 پستی شدی

  دمت گرم 6000 تا پست زدی !! 33 امتیاز گرفتی

 22. 35

  7000 پست

  داری همه رو پشت سر میزاری 35 امتیاز گرفتی

 23. 50

  یک سال

  یک سال در کنار ما بودی بابت قدردانی 50 امتیاز گرفتی

 24. 100

  10000 پست !!!!

  ترکوندی رفت !! 100 امتیاز برای اینکه خیلی باحالی

 25. 100

  دو سال

  واقعا چه زود دو سال گذشت ! مرسی که تا الان همراه ما بودی 100 امتیاز گرفتی .

 26. 105

  5 سال از بودنت در سایت گذشت

  5 سال از بودنت در سایت گذشت امیدوارم جشن 10 سالگی

 27. 110

  15 هزار پست زدی !!

  میدونستی 15هزار پست تو سایت زدی ؟‌ ایول داری

 28. 110

  10 سال از بودنت در سایت گذشت

  اصلا اشک تو چشم آدم حلقه میزنه !! ۱۰ ساله با همیمم

 29. 150

  رسیدی به 20 هزار پست

  ماشالللللههه

 30. 200

  30 هزار پست

  زبان از گفتن قاصر است، سکوت من ؛ تو را فریاد می کند