ارسال مطلب

لطفا برای آپلود عکس از سایت هایی مثل   AxGig … استفاده کنید

ersaltroll

توجه داشته باشید که عکس ها با اسم خودتان منتشر میشود

لطفا در ارسال خود دقت کنید !! ابتدا از گزینه جستجو استفاده کنید که مطلب تکراری نباشد.(مطالب که تکراری باشه تایید نمیشه)

سپس مطمئن شوید که عکس ترول رو به درستی ارسال میکنید.